Om den här sidan

Mina Rättigheter är en webbplats om barn och ungas mänskliga rättigheter. Rättigheterna står i barnkonventionen som gäller alla upp till 18 år.

Mina Rättigheter hjälper dig att förstå vilka rättigheter du och alla andra barn har, varje dag runt om i hela världen. Till exempel att:

  • alla är lika mycket värda
  • vuxna ska tänka på vad som är bra för dig
  • du ska få leva, växa och må bra
  • du får säga vad du tycker – vuxna ska lyssna på dig.
För att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen är den gjord för skolan. Den är uppdelad i flera delar:

Startsidan. Minarattigheter.se riktar sig till dig som är barn eller ung. Här kan du lära dig om vilka rättigheter du har. Läs texter, titta på video eller gör din röst hörd i våra omröstningar. Du kan också testa dina kunskaper i våra quiz.

Pedagogdelen. Här hittar lärare och pedagoger lektioner om barnkonventionen. Här finns också handledning, hur pedagogen kan lägga upp lektionen. Lektionerna går att använda i olika ämnen som samhällskunskap, idrott och många fler. Läs mer på minarattigheter.se/pedagog.

Elevdelen. På varje lektion om barnkonventionen får eleverna ett lektionsnummer som de knappar in på webbplatsen. Med lektionsnumret får eleverna tillgång till uppgifter att lösa under lektionen. Elevdelen hittas på minarattigheter.se/lektion.

Vi som har gjort webbplatsen Mina Rättigheter jobbar på Barnombudsmannen och har samarbetat med webbyrån Bazooka. Webbplatsen och materialet har tagits fram tillsammans med pedagoger med hjälp av barn och unga som fått tycka till under projektets gång. Tack till alla er som bidragit!

Om Barnombudsmannen och uppdraget

I Sverige har alla barn och unga under 18 år en egen ombudsman som kallas för barnombudsmannen. Just nu är Juno Blom barnombudsman. Hon är också chef för en statlig myndighet som heter likadant: Barnombudsmannen.

Hos oss arbetar ungefär 25 personer med barns och ungas rättigheter. 

Barnombudsmannen har kontakt med barn och unga och tar reda på vad de tycker. Den kunskap vi får om deras vardag för vi vidare till politikerna i Sverige. Vi ger också kunskapen vidare till vuxna som bestämmer på andra myndigheter. Läs mer på barnombudsmannen.se.

Vi fick ett uppdrag av regeringen att under 2015-2018 genomföra insatser för att höja kunskapen hos barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Uppdraget syftar till att öka kunskaperna om vad rättigheterna innebär i praktiken både inom skolan och på andra områden. Inom ramen för uppdraget ska Barnombudsmannen skapa en webbplats med information, lektionsupplägg och lärarhandledning för att underlätta skolans undervisning om barns och ungas rättigheter. Sajten ska fungera som stöd för pedagoger som vill jobba med barns rättigheter och barnkonventionen.

Tillänglighetsredogörelse

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Läs vår tillgänglighetsredogörelse här