Vi har lagt kakor i din dator! Läs mer om våra kakor.

Animationer
Lektion 31

Barnens rättigheter i bilder

KÖR IGÅNG!
1. Introduktion
Introduktion

Introduktion

Lektionen handlar om barnkonventionen, om varje barns rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Information kan spridas på många sätt. 

2. Kolla
Kolla

Kolla

Vad betyder skyltarna?
Fundera och svara på frågorna nedan.

● Vad för typ av information förmedlar de olika bilderna?
● Varifrån får barn veta vad som händer i landet?
● Finns det nyheter som är anpassade för barn?
● Tycker ni att det finns vissa nyheter som inte är lämpliga för barn?

Titta på filmen om rätten till information.

Film 3: Rätt till information

3. Börja
Börja

Börja

Vad vet du om dina rättigheter?
Lyssna till texten som din pedagog läser upp och svara på frågorna:

● Hur får ni reda på vad barnkonventionen innebär?
● Hur tycker ni att man ska informera elever om barns rättigheter?

Försök ge flera exempel.

4. Fortsätt
Fortsätt

Fortsätt

Rita en bild om barnkonventionen
Du ska informera din kompis om något av det som barnkonventionen handlar om genom att rita en bild, som exempelvis en skylt eller serierutor. 

Visa därefter din bild och se om kompisen kan gissa vad den ska symbolisera.

Välj en av meningarna som du ritar en bild till.

● Barn har rätt att äta sig mätta.
● Barn har rätt till ett hem.
● Barn har rätt att gå i skolan.
● Barn har rätt till en familj.
● Barn har rätt till ett namn.
● Barn har rätt att leka.
● Barn har rätt att inte bli slagna.
● Barn har rätt att tänka vad den vill.
● barn har rätt att prata sitt språk.

Vad har jag lärt mig?
Skriv ner dina svar:

  • Hur informerar man lättast om barnkonventionen?
  • Var hämtar du information om vad som händer i världen?
5. Fördjupning
Fördjupa dig

Fördjupning

En informationskampanj
Arbeta i grupper med att ta fram symboler eller bilder som påminner om barns rättigheter.

Ni kan göra det genom att skapa affischer med en symbol eller ett collage av flera.

Avsluta genom att sätta  upp bilderna som en informationskampanj för barnkonventionen i klassrummet, i korridoren eller i matsalen.