Vi har lagt kakor i din dator! Läs mer om våra kakor.

Animationer
Lektion 36

Skapa en lugn och trygg miljö i skolan

KÖR IGÅNG!
1. Introduktion
Introduktion

Introduktion

Denna lektion handlar om barnkonventionen, om barns rätt att utvecklas på flera plan, både psykiskt och fysiskt, och om barns bästa. 

2. Kolla
Kolla

Kolla

Titta på bilderna
Bilderna ska föreställa olika miljöer som kan uppfattas som stressiga. Håller ni med?

Diskutera i klassen:

  • Hur skulle miljön på bilderna kunna ge mer lugn och trygghet?
3. Börja
Börja

Börja

Vad skapar stress?
Diskutera frågorna i grupp:

● När känner man sig stressad?
● Vad är orsaken till att man känner stress?
● Vad händer med ens humör, tankar och självkänsla när man är stressad?

4. Fortsätt
Fortsätt

Fortsätt

En fyra hörn-övning
Din pedagog  ställer frågor och du ställer dig i det hörn som du tycker passar bäst in som svar på frågan. De fyra hörnen representerar:

Sociala medier
Skolan
Kompisar
Annat

● Var kan du uttrycka dig bäst?
● Var känner du dig mest avslappnad?
● Var är det roligast att vara?
● Var känner du mest glädje?
● Vad känner du mest oro inför?
● Var är det stökigast någonstans?
● Vad är det tråkigast att vara?
● Var lyssnar man minst på dig?

Diskutera resultatet i klassen:

● I vilket av hörnen verkar ni må bäst?
● Hur tror du kroppen och sinnet reagerar om man känner oro och ängslan under en längre tid? Vad händer med hunger, sömn, koncentration och humör?
● Vad kan man göra för att motverka en miljö som skapar oro och stress?

Vad har jag lärt mig?

Skriv svaret på ett papper. 

● Hur reagerar barn som är i en stressig miljö?
● Vems ansvar är det att barn inte lever i en stressig miljö?
● Vad kan du själv göra om du känner dig stressad?

5. Fördjupning
Fördjupa dig

Fördjupning

En trygg och säker skola
Den här övningen handlar om vad ni kan göra för att skapa en lugn och trygg miljö. Ni delas in i två grupper.


Grupp 1:

Ni ska ta reda på följande:

  • I vilka miljöer på skolan känner elever otrygghet. Det kan vara en plats i skolan eller i närheten av skolan.
  • Ta reda på varför man känner otrygghet just där, vad det beror det på?

● Finns det något förslag på vad man kan göra för att minska, eller få bort otryggheten från platsen?

● Känner personal och skolledningen till att platsen är otrygg och vad tänker de t. ex. göra åt det?


Grupp 2:

Ni ska arbeta med hur tryggheten ser ut i ert närområde?

  • Exempelvis övergångsställen, gångvägar, lekplatser, och parker.
  • Ta reda på varför man känner otrygghet just där, vad det beror på.

● Finns det något förslag på vad man kan göra för att minska, eller få bort otryggheten från platsen?

  • Presentera för lokala politiker ert resultat och fråga om de känner till problemet och vad de tänker göra åt det?