Tillgänglighetsredogörelse

Barnombudsmannen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Mina Rättigheter uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Mina Rättigheter på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss på info@barnombudsmannen.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända brister

  • Ett antal bilder på webbplatsen kan sakna förklarande bildtext. Detta kan försvåra för personer med synnedsättning som använder skärmläsare för att ta till sig bildinnehållet.
  • Flera PDF:er på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Detta kan försvåra för personer med synnedsättning att ta till sig materialet.
  • Ett antal filmer på webbplatsen saknar motsvarande version för syntolkning.
  • På Mina Rättigheter finns interaktiva element som har bristande stöd för tangentbordsnavigering. Ett exempel är voteringskorten på barnens startsidor. Detta kan försvåra för personer som måste använda tangentbord som navigeringsteknik, till exempel personer med synnedsättning.
  • På Mina Rättigheter för pedagoger finns ett quiz som inte är en del av webbplatsen utan skapat i en extern tjänst. Denna tjänst har flertalet tillgänglighetsbrister och uppfyller således inte riktlinjerna. En ny tjänst för den här typen av quiz kommer att väljas.
  • Ett antal brister finns för närvarande i Lektionsväljaren. Beskrivande etikett saknas för formuläret och enbart färg används för att indikera lyckad inmatning i formuläret, vilket är bristfällig återkoppling för personer med synnedsättning. Vid ogiltig inmatning av lektionsnummer förmedlas återkoppling i textform men denna ges ej fokus och kan då missas av personer med synnedsättning som är beroende av skärmläsarverktyg. En annan brist är avsaknad av visuell fokus för knapp för att gå till lektion vid lyckad inmatning av lektionsnummer.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 6 oktober 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Bazooka AB har gjort en oberoende granskning av Mina Rättigheter. Senaste bedömningen gjordes den 6 april 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 6 april 2023.