Här kan du lära dig om dina rättigheter

Tillgänglighetsredogörelse

Barnombudsmannen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Mina Rättigheter uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Mina Rättigheter på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss på info@barnombudsmannen.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända brister

 • Det finns för närvarande endast ett sätt att navigera sig på webbplatsen. Detta kan försvåra för personer med synnedsättning eller kognitiva nedsättningar, vilka kan föredra en annan form av navigation än den som webbplatsen idag erbjuder. Exempel på lösning av denna brist kan vara ett tillägg i form av en sökfunktion och/eller en webbplatskarta.
 • Ett antal bilder på webbplatsen saknar förklarande bildtext. Detta kan försvåra för personer med synnedsättning som använder skärmläsare för att ta till sig bildinnehållet.
 • Vissa av webbplatsens objekt har bristande kontrast eller delar färg med andra typer av objekt. Detta kan innebära svårigheter i navigation för personer med synnedsättning, färgblinda och för de som navigerar med hjälp av tangentbord, då fokusindikatorn kan upplevas som otydlig.
 • Webbplatsen har brister i konsekvent navigering på ett antal sidor. Detta kan försvåra för personer med synnedsättning som använder sig av visuella mönster för att enkelt kunna navigera sig på sidan. Ett exempel är att ett fåtal sidor saknar möjlighet att gå tillbaka till startsida från sidans topp, något som motsvarande sidor har som funktionalitet. Ett annat exempel är att några sidor inte har likadant navigeringsfokus som liknande objekt har på andra sidor.
 • På ett antal sidor används bilder för att förmedla text och länkar. Detta kan försvåra för personer som behöver kunna anpassa hur text visas, exempelvis genom förstoring av text. Text i form av bild kan heller ej läsas upp av skärmläsare.
 • Flera PDF:er på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Detta kan försvåra för personer med synnedsättning att ta till sig materialet.
 • I vissa fall fortsätter videospelaren på webbplatsen att spela i bakgrunden. Detta uppkommer när en video spelas och man väljer att starta en alternativ video, till exempel syntolkad version.
 • Ett antal filmer på webbplatsen saknar motsvarande version för syntolkning.
 • På ett antal sidor försvinner text när sidan zoomas till 400% eller används i mobilversion. Detta kan försvåra för personer med synnedsättning som behöver zooma för att kunna läsa texten.
 • Ett antal sidor har bristande stöd för tangentbordsnavigering, där vissa objekt inte går att nå genom att enbart använda tangentbordet. Detta kan försvåra för personer som måste använda tangentbord som navigeringsteknik, till exempel personer med synnedsättning.
 • Animationen för Bobbot-chatten går inte att pausa, stoppa eller gömma. Animeringen är ständig och kan upplevas som störande och distraherande för personer med koncentrationssvårigheter.
 • På Mina Rättigheter för pedagoger finns ett quiz som inte är en del av webbplatsen utan skapat i en extern tjänst. Denna tjänst har flertalet tillgänglighetsbrister och uppfyller således inte riktlinjerna. En ny tjänst för den här typen av quiz kommer att väljas.
 • Ett antal brister finns för närvarande i Lektionsväljaren. Beskrivande etikett saknas för formuläret och enbart färg används för att indikera lyckad inmatning i formuläret, vilket är bristfällig återkoppling för personer med synnedsättning. Vid ogiltig inmatning av lektionsnummer förmedlas återkoppling i textform men denna ges ej fokus och kan då missas av personer med synnedsättning som är beroende av skärmläsarverktyg. En annan brist är avsaknad av visuell fokus för knapp för att gå till lektion vid lyckad inmatning av lektionsnummer.
 • På Mina Rättigheter för 2 till 5 år och Pedagoger finns en knapp för att läsa in fler objekt (filmer och lektioner). Efter att denna knapp aktiverats med tangentbord stannar fokus kvar på knappen och det nya innehållet har lagts till ovanför knappen, detta kan göra det svårt att upptäcka det nya innehållet med skärmläsare.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Bazooka AB har gjort en oberoende granskning av Mina Rättigheter. Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 september 2019.