Alla är lika mycket värda

Tjejer tar en stor groupie
Alla barn och unga har samma rättigheter. Det står i barnkonventionen. Ingen får diskrimineras. Det betyder att alla har lika mycket värde – hur olika vi än är.

Det spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån eller vilket språk du pratar. Det spelar ingen roll om du firar jul eller ramadan. Det spelar ingen roll om du är tjej, kille eller känner dig som något annat. Du får bli kär i vem du vill utan att någon ska reta dig för det.

Inget barn ska diskrimineras för den de är. Det står i barnkonventionen och i flera lagar.

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att leva ett bra liv. Du ska kunna få dina rättigheter på samma sätt som en person utan funktionsnedsättning.

I barnkonventionen står det också att man inte får bli diskriminerad om man tillhör något som kallas minoritetsgrupp. Det är om du är jude, rom, same, sverigefinne eller tornedaling.

Alla barn och unga som har ett annat språk än svenska ska få prata på sitt språk. Och om du till exempel tror på gud har du samma rättigheter som de barn som inte tror på gud.