Artiklar i barnkonventionen om familj

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 1: Alla människor under 18 år är barn.

Artikel 5: Föräldrarna har ansvar för dig. De ska hjälpa dig så du får dina rättigheter.

Artikel 7 och 8: Du har rätt att veta vem du är. Du ska få ha ett namn och få bo i ett land. Du ska få veta vilka som är dina föräldrar.

Artikel 9: Du ska få vara hos dina föräldrar. Om de bor på olika ställen ska du få träffa både mamma och pappa. Men du får inte träffa föräldrarna om det är dåligt för dig, till exempel om de slår dig.

Artikel 10 och 11: Du ska få träffa dina föräldrar även om ni bor i olika länder. En förälder får inte flytta till ett annat land med dig utan att den andra föräldern vill det.

Artikel 16: Du har rätt till privatliv. Det kan till exempel vara att dina föräldrar inte ska läsa dina meddelanden på mobilen. Det kan också vara att du ska kunna stänga en dörr och få vara i fred.

Artikel 18: Föräldrarna ska ta hand om dig tillsammans. De ska alltid tänka på vad som är bäst för dig. Landet du bor i ska hjälpa till med till exempel förskola när föräldrarna är på jobbet.

Artikel 20 och 21: Om du inte kan bo hemma hos din familj ska du få bo i en annan familj. Helst ska du få bo hos släktingar. De vuxna som bestämmer var barn ska bo ska alltid tänka på barnets bästa.

Lättläst version av hela barnkonventionen.