Artiklar i barnkonventionen om lika värde

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 2: Barnkonventionen gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli sämre behandlade. Mobbning i skolan är ett exempel på hur barn kan bli dåligt behandlade.

Det spelar ingen roll vilken färg du har på huden, om du är kille, tjej eller känner dig som något annat. Det spelar ingen roll vilket språk du pratar. Alla har samma värde i alla fall.

Artikel 23: Sverige ska se till att barn med funktionsnedsättning får bra liv. De ska kunna gå i skolan och vara med på andra sätt. Till exempel göra roliga saker på fritiden.

Om du har en funktionsnedsättning ska du och din familj få den hjälp ni behöver. Hjälpen ska vara gratis eller så billig att ni har råd med den.

Artikel 30: I Sverige finns barn som är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De kallas minoriteter och ursprungsfolk och har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

Lättläst version av hela barnkonventionen.