Artiklar i barnkonventionen om må bra

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 3: Vuxna som bestämmer saker som har med dig att göra ska alltid tänka på vad som är bäst för dig. Det gäller också vuxna som jobbar med barn.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv. Det betyder till exempel att du ska få komma till sjukhus och få mediciner när du är sjuk. Alla barn har rätt till en bra barndom. Det kan vara kärlek och att få leka.

Artikel 19: Du ska aldrig bli slagen hemma. Om vuxna gör dig illa eller inte tar hand om dig ska du få hjälp. Det kan vara att föräldrarna dricker för mycket alkohol eller tar på din kropp fast de inte får.

Artikel 22: Barn som flytt till Sverige ska få hjälp. Ett barn som kommit ensam till Sverige ska få hjälp att hitta sina föräldrar. Om det inte går ska barnet få hjälp av andra vuxna.

Artikel 24: Du har rätt till vård. Ditt land ska göra allt det kan för att du ska må bra. Kvinnor som väntar barn och mammor med nyfödda barn ska få bra vård. Föräldrar ska få lära sig hur de tar hand om sitt barn.

Artikel 25: Om du inte kan bo hemma hos dina föräldrar ska de vuxna som har hand om dig se till att du har det bra.

Artikel 26 och 27: Barn har rätt till trygghet. Om dina föräldrar är fattiga eller sjuka ska ni få hjälp så att du får det bra. En förälder som inte bor med sitt barn ska också hjälpa till. Det kan vara att betala för barnets mat eller kläder.

Artikel 31: Alla barn har rätt att få göra saker som är roliga på fritiden. Men du som är barn har också rätt att vila och få sova.

Artikel 32: Du ska skyddas från arbete som kan skada dig eller hindra dig från att gå i skolan. Du får inte bli utnyttjad. Till exempel får ingen annan tjäna pengar på något som du gör, utan att du själv får betalt.

Artikel 33: Du ska skyddas mot droger som narkotika och alkohol.

Artikel 34: Inga vuxna ska få tvinga dig att ha sex och du ska inte tvingas att sälja sex.

Artikel 35: Du får inte föras bort eller säljas till en annan familj eller för att jobba. Ditt land ska se till att det inte händer.

Artikel 36: Du har rätt till skydd mot utnyttjande som kan skada dig.

Artikel 37: Alla barn ska skyddas mot dödsstraff, livstids fängelse och tortyr. Tortyr är när man plågar en person för att den ska berätta något.

Artikel 38: Inga barn ska vara soldater.

Artikel 39: Barn som har blivit utnyttjade ska få hjälp så de kan må bra och leva ett vanligt liv. Det kan vara barn som har varit med om svår mobbning.

Artikel 40: Om du blir misstänkt för något brott ska du bli behandlad på ett bra sätt.

Lättläst version av hela barnkonventionen.