Artiklar i barnkonventionen om skola

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 28: Du har rätt att gå i grundskolan. Den måste alla barn gå och den ska vara gratis. Sverige ska se till att fler barn får gå i gymnasiet och kan studera vidare på universitet och högskola.

Artikel 29: Du ska i skolan få utvecklas så mycket det går och bli förberedd inför vuxenlivet. Du ska också lära dig om mänskliga rättigheter och att alla människor är lika mycket värda. Alla barn ska lära sig att vara rädd om naturen.

Lättläst version av hela barnkonventionen.