Asylsökande barn har samma rättigheter

Ett litet barns hand
I barnkonventionen står det att barn som flytt till Sverige har samma rättigheter som alla andra barn. Ensamkommande barn ska få hjälp av vuxna.

Under 2015 kom mer än 70 000 barn till Sverige för att söka skydd, det som kallas asyl. Ungefär hälften var ensamkommande. Det betyder att de kom hit utan sina föräldrar. Under 2016 sökte nästan 11 000 barn asyl, 2 199 av dem kom ensamma.

Ett barn som har flytt till Sverige har rätt att gå i skolan och gå till doktorn. Och precis som andra barn ska de få säga vad de tycker. Här är några fler saker som barn och unga på flykt har rätt till:

  • Om du har varit med om krig ska du få skydd och stöd.
  • Om du varit skild från dina föräldrar ska du få hjälp att träffa dem igen.
  • Vuxna får inte slå eller hota dig. Det är förbjudet i Sverige.
  • Du får bestämma själv vem du blir kär i.

Söka asyl

Barn kan tvingas fly från sina hemländer till exempel för att det är krig. En del barn flyr helt ensamma. Barn som kommer till Sverige ensamma ska få en ”god man”. Det är en vuxen som hjälper till ungefär som en förälder.

För att få stanna i Sverige måste man söka asyl.

När du söker asyl får du berätta för en vuxen på Migrationsverket om hur det var i ditt hemland. Du får säga varför du inte kände dig trygg där. Du ska få hjälp av en tolk om du behöver prata på ett annat språk än svenska.

Migrationsverket bestämmer sedan om du får stanna i Sverige. Men de ska lyssna på det du berättar innan de bestämmer om dig. Det står i utlänningslagen.

Om barn och asyl – Migrationsverket