Du har rätt att gå i skolan

killar går upp för en trappa
Du har rätt att få gå i skolan och lära dig saker, det står i barnkonventionen. Förskoleklass till nionde klass ska vara gratis och öppen för alla barn.

Det spelar ingen roll om du har en funktionsnedsättning eller inte pratar så bra svenska. I Sverige har vi skolplikt. Det betyder att alla barn måste gå ettan till nian, det som kallas grundskolan.

Efter grundskolan kan du gå på gymnasiet, men det är frivilligt. Efter det ska du kunna gå på universitet eller i någon annan skola som är för vuxna. I barnkonventionen står det att du ska få hjälp att välja av de vuxna som kan mycket om det, till exempel studievägledare.

Om du inte har det bra

Du ska aldrig behöva råka illa ut i skolan. Du har rätt att slippa bli slagen eller retad. Skolan ska se till att barn och unga som mår dåligt får hjälp.

Om saker är dåliga i din skola kan du lämna information om det till en myndighet som heter Skolinspektionen. Fråga en vuxen om hjälp! Det kan till exempel vara om du inte får den hjälp du behöver i klassrummet.

Om du blivit retad eller slagen av en lärare eller elev kan du lämna information om det till Barn- och elevombudet, BEO.

Om Skolinspektionen eller BEO tycker att skolan har gjort fel kan de kräva att skolan ändrar sitt sätt att jobba.

Du ska inte heller behöva riskera att skada dig eller må dåligt i skolan. Det står i en lag som heter Arbetsmiljölagen.

Rummen och korridorerna ska vara tillräckligt stora, rena och ljusa. Toaletterna också. Prata med rektorn om du tycker att din skolas lokaler inte är bra. Om skolan inte gör något åt problemet kan du ta hjälp av  de som har hand om din skola. Det är kommunen där du bor, eller skolans styrelse om du gå i en friskola.