Identitet är vem du är

Ungdomar som spelar basket
Att ha en identitet betyder att du har rätt till ett namn, en nationalitet (till exempel svensk) och en familj.

Alla barn har rätt till ett namn. Det står i barnkonventionen. Du har också rätt att bli medborgare i ett land. Det betyder ungefär att du är medlem i ett land. Då får du bo och jobba i landet så länge du vill. Och när du är vuxen får du rösta på vilka politiker som bestämmer. Om en av dina föräldrar är svensk medborgare blir du det också.

Du har rätt att få veta vilka dina föräldrar är. Om du förlorar delar av din identitet, till exempel ditt pass, ska du få hjälp att få tillbaka din identitet. Om du undrar över var du kommer ifrån ska du få hjälp att ta reda på det.

Du är en individ med en egen identitet. Det får ingen ta ifrån dig!

Andra delar av din identitet kan vara var du bor. Det kan också vara om du tror på en gud eller om du kan prata olika språk.

Man kan också skapa en egen identitet genom att lyssna på en viss musik eller ha en viss klädstil. Du är en egen person och du har rätt att pröva dig fram till vem du är och vill vara.