Säg till om något är dåligt i skolan

tjej räcker upp en hand
Alla barn ska lära sig ungefär samma saker i skolan. Därför bestämmer politikerna i regering, riksdag och kommuner om många skolfrågor. Men lärare och elever får också bestämma.

Det finns regler för hur skolan ska fungera, bland annat en lag som heter skollagen. Till exempel är det bestämt hur mycket en elev ska kunna när hen slutar nian eller gymnasiet.

Alla skolor måste följa reglerna. Men din rektor och dina lärare kan själva bestämma hur de vill lära ut saker till eleverna. De får till exempel välja om ni ska titta på film eller läsa böcker. Eller om ni ska göra en presentation på datorn eller skriva en berättelse.

Rätt att vara med och bestämma

Du som går i skolan har också rätt att tycka till.

Många barn känner att lärarna och rektorn bestämmer det mesta. Så behöver det inte vara!

Är du missnöjd med något i skolan ska du först prata med din lärare och sedan med rektorn. Du kanske tycker att en lärare är dålig på att förklara. Eller att det är stökigt i klassrummet.

Om det ändå inte blir bättre kan du kontakta kommunen där du bor, eller styrelsen för din skola om du går i fristående skola. Det är de som ska se till att skolan sköts bra. Be någon vuxen att hjälpa till! Börja gärna med att ringa till kommunen och beskriv problemet.

Lämna information till Skolinspektionen

Om ingenting händer då heller kan ni lämna information till en myndighet som heter Skolinspektionen. Skolinspektionen kontrollerar att skolorna gör det de ska. Om skolan inte har följt reglerna kan de tvingas ändra sitt arbete. Läs mer om vad Skolinspektionen gör.