Vuxna får inte straffa alla

En tecknad hand med ett blundande öga fångar en tår
Får en lärare eller tränare straffa alla i en grupp, fast det bara är en person som har gjort fel? Det får vi en del frågor om från barn och unga. Nej, det får de inte!

Att straffa många på en gång kallas kollektiv bestraffning. Det är inte tillåtet, så det är viktigt att du reagerar om du råkar ut för sådan behandling.

Varför är inte kollektiv bestraffning tillåtet? Jo det är för att vi i hela vårt samhälle har en regel att du bara ska kunna straffas för det du själv gör. Det gäller i skolan också. De vuxna som kom på skollagen tyckte också det. De kom överens om att kollektiv bestraffning aldrig ska få finnas.

Du kanske har varit med om att en klasskamrat gjort något dumt i skolan och så har hela klassen blivit bestraffad. Visst känns det orättvist!

Alla i klassen ska inte åka ut

Rektorn och lärarna har rätt att bestämma olika saker för att det ska vara ordning i skolan. Till exempel får de utvisa dig från klassrummet om du stör klassen. De får också ta hand om din mobiltelefon om den är störande. Det står i en lag som heter skollagen. Men de får inte bestämma att alla i klassen visas ut.

Berätta för en vuxen om du blivit kollektivt bestraffad!

Om din lärare eller någon annan vuxen på skolan straffar dig eller dina kompisar för något som en annan person gjort, ska du säga till rektorn. Eller berätta för någon vuxen som du litar på.

Barn som inte bor med sina föräldrar kan också råka ut för kollektiv bestraffning. Till exempel barn som bor på hem för att de har stora problem i sin familj. Barn har berättat för oss att när en pojke råkat spilla ut ett glas vatten i datarummet stängdes rummet för alla.

Om du bor på ett hem utan dina föräldrar kan det vara extra jobbigt. Behandlas du illa där kan du ta hjälp av en vuxen att höra av dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De ska kontrollera att hemmen fungerar bra!