Artiklar i barnkonventionen om din rätt att må bra

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 3: Vuxna som bestämmer saker som har med dig att göra ska alltid tänka på vad som är bäst för dig. Det gäller till exempel politiker, myndigheter och domstolar.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling. Rätt till liv kan vara att du får vård och mediciner när du är sjuk. Rätt till utveckling betyder att du ska få en bra barndom. Det kan vara kärlek och mat, att få leka och gå i skolan.

Artikel 19: Du ska inte behöva vara med om våld hemma. Du ska få skydd om föräldrar och andra vuxna slår dig, är elaka eller tar dålig hand om dig. Det kan vara att dina föräldrar missbrukar alkohol eller narkotika eller utnyttjar dig sexuellt.

Artikel 22: Barn som är flyktingar ska få skydd och hjälp. Ett ensamt barn ska få hjälp att hitta sina föräldrar. Om det inte går ska barnet få hjälp av samhället, precis som andra barn som inte kan bo med sina föräldrar.

Artikel 24: Sverige ska göra allt för att barn ska må bra. Du ska få vård om du blir sjuk. Mammor med små barn ska också få bra vård. Föräldrar ska få lära sig hur de ska ta hand om sitt barn.

Artikel 25: Om du har omhändertagits och inte bor hos dina föräldrar ska samhället se till att du får bra behandling.

Artikel 26 och 27: Barn har rätt till trygghet. Om dina föräldrar är fattiga, sjuka eller arbetslösa ska er familj få hjälp så att du har det bra. En förälder som inte bor med sitt barn ska också ta ansvar, till exempel betala för barnets mat eller kläder.

Artikel 31: Du har rätt till lek, vila och fritid. Alla barn har rätt att få göra saker som är roliga på fritiden. Det kan vara att idrotta eller lyssna på musik. Men du som är barn har också rätt att vila. Du har rätt att koppla av och få sova.

Artikel 32: Du ska skyddas från arbete som kan skada dig eller hindrar dig från att gå i skolan. Du får inte bli utnyttjad, till exempel att någon annan tjänar pengar på det du gör utan att du själv får betalt.

Artikel 33: Sverige har ansvar för att du skyddas mot droger, som narkotika och alkohol.

Artikel 34: Inga vuxna ska få tvinga dig till sex och du ska inte tvingas att sälja sex.

Artikel 35: Du får inte föras bort eller säljas för att jobba eller bo hos någon annan. Ditt land ska se till att det inte händer.

Artikel 36: Du har rätt till skydd mot alla former av utnyttjande som kan skada dig.

Artikel 37: Alla barn ska skyddas mot dödsstraff, livstids fängelse och tortyr. Tortyr är när någon plågar en annan person för att den ska berätta något.

Om du grips, fängslas eller blir instängd mot din vilja måste det vara en sista utväg och för en så kort tid som möjligt. Om du är med i en rättegång har du rätt till hjälp av en jurist, en vuxen som är expert på lagar. Om du hamnar i fängelse har du rätt att bli bra behandlad.

Artikel 38: Inga barn ska vara soldater.

Artikel 39: Barn som har blivit utnyttjade ska få hjälp så de kan må bra och leva ett vanligt liv. Det kan vara barn som har varit med om övergrepp, till exempel mobbning.

Artikel 40: Barn som är misstänkta för något brott ska bli bra behandlade och få en rättvis rättegång.

Lättläst version av hela barnkonventionen.