Artiklar i barnkonventionen om att påverka

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 12: Du har rätt att säga hur du vill ha det i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. Till exempel om dina föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var du ska bo. Då ska domstolen fråga dig hur du vill ha det. Lärarna i skolan och politiker där du bor ska också frågar barn och unga vad de tycker, innan de bestämmer saker som rör dem.

Artikel 13, 14 och 15: Du har rätt att säga vad du tycker. Du har rätt att tänka fritt, tro på vilken gud du vill och att vara med i olika föreningar.

Artikel 16: Du har rätt till privatliv. Det kan till exempel vara att dina föräldrar inte ska läsa dina meddelanden på mobilen. Det kan också vara att du ska kunna stänga en dörr och få vara i fred.

Artikel 17: Du har rätt att få veta vad som händer i Sverige och i världen. Du har rätt att läsa tidningar och böcker och få information från internet, tv och radio. Du ska också skyddas mot filmer och texter som kan skada dig.

Lättläst version av hela barnkonventionen.