Artiklar i barnkonventionen om familj

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 1: Alla människor under 18 år är barn.

Artikel 5: Föräldrarna har ansvar för dig. Föräldrarna ska hjälpa dig så du får dina rättigheter.

Artikel 7 och 8: Du har rätt att veta vem du är. Du har rätt till ett namn och rätt att vara medborgare i ett land. Du har också rätt att veta vilka som är dina föräldrar.

Artikel 9: Du ska alltid, när det går, få vara hos dina föräldrar. Om dina föräldrar skiljer sig har du rätt att träffa både mamma och pappa. Men ibland är det bäst att inte bo hos föräldrarna. Det kan vara om föräldrarna slår dig eller inte kan ta hand om dig.

Artikel 10 och 11: Du har rätt att träffa dina föräldrar även om ni bor i olika länder. En förälder får inte flytta till ett annat land med dig utan att den andra föräldern vill det. Landet du bor i ska hjälpa dig och dina föräldrar så att ni kan träffas.

Artikel 16: Du har rätt till privatliv. Det kan till exempel vara att dina föräldrar inte ska läsa dina meddelanden på mobilen. Det kan också vara att du ska kunna stänga en dörr och få vara i fred.

Artikel 18: Föräldrarna har tillsammans ansvaret för dig. De ska alltid tänka på vad som är bäst för dig. Landet du bor i ska hjälpa föräldrarna att vara bra föräldrar. Till exempel ska det finnas förskola när föräldrarna arbetar.

Artikel 20 och 21: Om du inte kan bo hemma hos din familj ska du få bo i en annan familj. Det bästa är om du får bo hos släktingar. Ibland kan ett barn adopteras av en familj i ett annat land. Myndigheter och domstolar som bestämmer var unga ska bo ska alltid tänka på de ungas bästa.

Lättläst version av hela barnkonventionen.