Artiklar i barnkonventionen om din rätt till lika värde

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 2: Reglerna i barnkonventionen gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade.

Det spelar ingen roll vilken färg du har på huden, om du är tjej, kille, eller identifierar dig som något annat. Det spelar ingen roll vilket språk du pratar, vilken gud du tror på, om du har en funktionsnedsättning eller om du är rik eller fattig.

Artikel 23: Du som har en funktionsnedsättning har rätt till ett bra liv. Du ska kunna gå i skolan och vara med i samhället på andra sätt. Du och din familj ska få den hjälp ni behöver. Hjälpen ska vara gratis eller så billig att ni har råd med den.

Artikel 30: Handlar om barn som tillhör minoriteter eller ursprungsfolk. I Sverige finns barn som är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

Lättläst version av hela barnkonventionen.