Artiklar i barnkonventionen om skola

Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn.

Artikel 28: Du har rätt att gå i skolan. Alla barn måste gå i grundskolan. Den ska vara gratis. Sverige ska se till att fler barn får gå i gymnasiet och annan högre utbildning som universitet och högskola.

Artikel 29: Varje barn ska i skolan få utvecklas så mycket det går och bli förberedd inför vuxenlivet. Du ska också lära dig om mänskliga rättigheter och att alla människor är lika mycket värda. Alla barn ska också lära sig att vara rädd om naturen.

Lättläst version av hela barnkonventionen.