Kollektiv bestraffning är förbjudet

korridor med skåp i skolan
Får man verkligen straffa alla fast det bara är en eller några som har gjort fel? Det får vi på Barnombudsmannen en del frågor om från barn och unga.

Nej det får man inte! Kollektiv bestraffning är inte tillåtet, så det är viktigt att du reagerar om du råkar ut för sådan behandling.

Varför är inte kollektiv bestraffning tillåtet? Det är för att vi har en så kallad allmän rättsprincip i Sverige att man bara ska bedömas och straffas för sina egna handlingar. Det gäller i hela vårt samhälle oavsett ålder – och är viktigt även i skolan. Därför skrev de vuxna som tog fram skollagen att ”kollektiv bestraffning aldrig kan komma i fråga”. Om du är nyfiken att läsa mer om hur de skrev, titta på sidan 323 här.

Det finns många exempel på kollektiva bestraffningar. Kanske har du varit med om att en klasskompis gjort något dumt i skolan och så har hela klassen blivit bestraffad. Om din lärare brukar bestraffa alla för något som en eller några gjort, ta upp det med rektorn på skolan. Eller berätta för någon vuxen som du litar på som kan hjälpa till.

Rektor och lärare får hålla ordning

Rektorn och lärarna har rätt att bestämma olika saker för att det ska vara ordning i skolan. Det står i skollagen. Några av de sakerna kan upplevas som straff av dig som är ung. Till exempel får de bestämma att en elev som stör visas ut från klassrummet, eller får kvarsittning efter lektionen. Läraren eller rektorn får också ta föremål, till exempel en mobiltelefon, från en elev om föremålet stör klassen eller är farligt för andra. Om rektorn eller läraren tar din telefon har du oftast rätt att få tillbaka den när skoldagen är slut. I vissa fall kan de få behålla den i fyra dagar. Om du vill veta mer, kolla i Skollagen kapitel 5.

Reglerna i skollagen är till för att hålla ordning och göra det bättre för hela klassen. Reglerna får inte användas som straff för att elev har annan åsikt än läraren. Och reglerna får inte användas som kollektiv bestraffning!

Kollektiv bestraffning på hem

När Barnombudsmannen pratat med barn och unga som är omhändertagna av socialtjänsten har de berättat om kollektiva bestraffningar där de bor, på så kallat hem för vård eller boende (HVB). Så får det inte gå till!

Den som inte kan bo i sitt riktiga hem kan ha det extra jobbigt. Då är det också extra viktigt att känna till sina rättigheter. 

Du som är placerad på ett hem har rätt att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om du behandlas illa. IVO kontrollerar bland annat att HVB och socialtjänsten fungerar bra.