Skolan – en rättighet för alla unga

Tjejer tittar i en pärm
Du har rätt att gå i skolan. Det står i barnkonventionen. Grundskolan ska vara gratis och till för alla barn. Alla barn måste gå i grundskolan, det kallas skolplikt.

Du som är ung ska också ha möjlighet att utbilda dig efter gymnasiet. Du ska kunna få hjälp att välja vad som passar dig. Studievägledning och yrkesorientering ska vara tillgänglig för alla.

Sverige ska uppmuntra barn och unga att gå till skolan och se till att så få som möjligt hoppar av.

Du har rätt till skydd mot alla former av övergrepp i skolan, som trakasserier och kränkande behandling. Skolan har också ansvar för att barn och ungdomar som mår dåligt får hjälp.

Vid missförhållanden 

En myndighet som heter Skolinspektionen kontrollerar så att skollagen följs. Du kan lämna uppgifter till Skolinspektionen om saker är dåliga i skolan, till exempel om du inte får den hjälp du behöver i klassrummet.

Om du har utsatts för kränkande behandling i skolan kan du lämna uppgifter om det till en särskild del av Skolinspektionen som heter Barn- och elevombudet, BEO. Det kan vara om du blivit utsatt av en lärare eller någon annan elev.

Om skolan har gjort fel kan BEO eller Skolinspektionen kräva att skolan ändrar sitt arbete.

Arbetsmiljölagen gäller på alla arbetsplatser i Sverige. Den gäller också för alla elever i skolan. Skolans lokaler ska vara tillräckligt stora, rena och ljusa. Detsamma gäller toaletterna. Ingen ska behöva riskera att skada sig eller må dåligt.

Om du tycker att din skolas lokaler inte är bra, ta kontakt med rektorn och säg till om arbetsmiljölagen!

Om inte rektorn lyssnar på dig kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Där kan de allt om reglerna för arbetsmiljö i skolan. Du kan också kontakta de som har hand om din skola. Det är kommunen där du bor, eller styrelsen för skolan om du går i friskola.