Vem bestämmer vad i skolan?

kille räcker upp en hand
Alla barn i Sverige ska lära sig ungefär samma saker i skolan. Därför bestämmer politikerna i regering och riksdag om många viktiga skolfrågor. Men kommunen, rektorn, lärarna och eleverna har också rätt att bestämma.

Bestämmelser om skolan finns nedskrivna i skollagen, läroplaner och kursplaner. Där står vad varje elev ska kunna när hen slutar nian eller gymnasiet. Men skolorna har stor frihet att lägga upp undervisningen som de själva vill. Läraren får välja material (video, papper, böcker med mera) och på vilket sätt eleverna ska lära sig (läsning, grupparbete, digital presentation).

Rätt att vara med och bestämma

Du som elev har också rätt att vara med och utforma din utbildning. Trots det upplever många barn att det är lärarna och rektorn som bestämmer det mesta. Så behöver det inte vara.

Är du missnöjd med något i skolan ska du i första hand vända dig till din lärare och sedan till rektorn. Det kan till exempel handla om att undervisningen i ett visst ämne är dålig. Eller att det är för mycket lektioner utan lärare. Du kanske inte får rätt stöd för att kunna följa undervisningen?

Om du inte får tillräckligt med hjälp av rektorn kan du gå vidare med ditt klagomål. Då kan du vända dig till ”huvudmannen” som har ansvar för att skolan sköts så som det står i skollagen.

Huvudmannen är antingen kommunen där du bor, eller styrelsen för skolan om du går i en fristående skola.

En bra början är att ringa till kommunen och beskriva vad du behöver ha hjälp med.

Informera om brister till Skolinspektionen

Om inte de heller lyssnar kan du göra lämna information om detta till Skolinspektionen. Det är den myndighet som kontrollerar att kommuner och utbildningsföretag följer lagar och regler. Du kan anmäla på webben, genom mejl eller skicka ett brev. Skolinspektionen gör en utredning. Om det visar sig att skolan har brutit mot lagar och regler kan de kräva att skolan ändrar sitt arbete.

Läs mer om att lämna information till Skolinspektionen.