För dig som är mellan 6 och 9 år.
Om du är yngre eller äldre klicka här!

Viktiga åldersgränser för dig mellan 6 och 9 år

Barn som leker
Det här får du göra när du är över 6 år. När du blir äldre får du göra många mer saker.

6 år

Du får börja i förskoleklass från och med höstterminen det år du fyller 7 år.

7 år

  • Skolplikten börjar det år som du fyller 7 år. Det betyder att du måste gå i skolan.
  • Du får se biofilmer som har en åldersgräns från 7 år.

Åldersgränser för 10-13 år

Åldersgränser för 14-18 år