Alla är lika fast vi är olika

Tecknade figurer i olika former balanserar på en bräda
Alla barn är lika mycket värda. Det spelar ingen roll hur olika vi är på utsidan eller insidan. I barnkonventionen står det att ingen ska bli retad eller behöva känna sig utanför.

Det spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån. Det spelar ingen roll om du är tjej, kille eller känner dig som något annat. Ingen ska vara dum mot dig för det.

På vuxenspråk kallas det att du inte ska bli diskriminerad.

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att leva ett bra liv. En funktionsnedsättning kan vara om du har svårt att gå, se eller höra. Eller till exempel har adhd och behöver lugn och ro i klassrummet. Du ska ändå bli behandlad lika bra som alla andra barn.

Om du pratar ett annat språk än svenska ska du få prata på ditt språk. Och om du till exempel tror på gud ska du få göra det. Du har rätt till det. För du är lika mycket värd som alla andra.