Barn med funktionsnedsättning är lika mycket värda

En tecknad håller om en annan hand med ett blundande öga
Många barn har en funktionsnedsättning. Du vet kanske vad det är? Till exempel kan ett barn sitta i rullstol, vara blind eller inte höra. Eller man kan ha svårt att koncentrera sig.

Om du har en funktionsnedsättning är du lika mycket värd som alla andra. Du ska inte behöva bli retad! Du ska få ha det bra i skolan och hemma. Du ska kunna göra saker på fritiden.

Precis som alla andra ska du kunna tycka om dig själv och vara stolt.

Du ska kunna göra saker som du tycker är roliga. Du ska få hjälp så du kan klara dig i skolan och hemma. Du kan till exempel få ha en stödperson som följer med dig på fritiden.

Berätta för de vuxna vad du behöver och vad som är bäst för just dig. Du har rätt att säga vad du tycker när vuxna bestämmer saker om dig och ditt liv. De ska lyssna på vad du tycker!