Barn på flykt har också rättigheter

vuxen bär på ett barn
I barnkonventionen står det att barn som har flytt från andra länder har samma rättigheter som andra barn.

De senaste åren har tusentals barn flytt till Sverige. Många har kommit hit utan föräldrar. De kallas ensamkommande.

Ensamkommande ska få en ”god man” när de kommer till Sverige. Det är en vuxen person som hjälper till ungefär som en förälder.

Om du har flytt till Sverige ska du få ha det bra som alla andra barn. Till exempel ska du få gå i skolan och gå till doktorn om du är sjuk. Du ska få säga vad du tycker och vuxna ska lyssna på vad du säger. Du ska inte behöva bli slagen – i Sverige är det förbjudet att slå barn.

Söka asyl

Barn kan tvingas fly för att det är krig eller för att familjen har det väldigt dåligt. För att få stanna i Sverige måste man söka asyl.

Söka asyl betyder att man söker skydd.

Om du söker asyl ska du få berätta om ditt hemland och varför du flytt. De vuxna som jobbar på Migrationsverket bestämmer vem som får stanna i Sverige. Men innan de bestämmer ska de lyssna på det du berättar. Det står i en lag som heter utlänningslagen.