• Årskurs 1-3
  • Bild

Barnkonventionens superhjältar

Lika värde

Introduktion till lektionen

Lektionen utgår från barnkonventionens artikel 2 om att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Lektionen består av en uppgift där eleverna börjar med att prata om vad det innebär att alla barn är lika mycket värda.

Därefter får eleverna skapa en superhjälte för barns rättigheter genom att beskriva hur hjälten ska vara. Sedan får eleverna rita hur deras superhjältar ser ut och skapa en bild med både förgrund och bakgrund. Slutligen skapar ni en utställning av klassens superhjältar.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på bilderna och arbeta med frågorna.
  • Börja  Hur är en superhjälte?
  • Fortsätt  Rituppgift - skapa en superhjälte.
  • Fördjupa dig  En utställning med klassens superhjältar.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter