• Förskola
  • Ämnesövergripande

Alla barns rätt – rätten till lek, vila och fritid

Lek, fritid, vila

Introduktion till lektionen

Lektionen handlar om barnkonventionen, och alla barns rätt till lek, vila och fritid. Lektionen består av en uppgift där ni pratar med barnen om filmen ni har sett. I lektionens andra del pratar ni med barnen om lek som ett sätt att lära sig och om artikeln i barnkonventionen som övningen bygger på.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på filmen ”Min rätt att leka och ha fritid”.
  • Börja  Prata med barnen om filmen.
  • Fortsätt  Om vikten av att leka.
  • Fördjupa dig  Gör en egen lek.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter