• Förskola
  • Ämnesövergripande

Alla barns rätt – vem är ett barn?

Lika värde

Introduktion till övningen

Övningen handlar om barnkonventionen, att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Övningen består av en kort liten film och en uppgift där ni pratar med barnen om filmen.  Därefter pratar ni om att vara ett barn och om artiklarna i barnkonventionen som övningen bygger på. Barnen avslutar övningen med att göra ett barncollage/affisch tillsammans.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på filmen " Min rätt som barn".
  • Börja  Prata med barnen om filmen.
  • Fortsätt  Om att vara ett barn.
  • Fördjupa dig  Bilduppgift.  

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter