• Årskurs 1-3
  • Samhällskunskap

Att få vara delaktig i skolan

Påverka

Introduktion till lektionen

Lektionen utgår från barnkonventionens artiklar 12 och 13 om barns rätt att uttrycka sina åsikter och att vuxna ska lyssna på barnen. Lektionen består av en uppgift där eleverna lär sig lite mer om barnkonventionen. Därefter får eleverna ta ställning till ett antal påståenden som handlar om att vara delaktig och att få vara med och bestämma. I fördjupningsdelen får eleverna arbeta i grupper med att ta fram ord som påminner om rätten att uttrycka era tankar.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på bilder och en film och arbeta med frågorna.
  • Börja  Om barnkonventionen.
  • Fortsätt  Linjen
  • Fördjupa dig  Du är värdefull.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter