• Årskurs 7-9
  • Svenska

Att vara med och påverka i skolan

Påverka

Introduktion till lektionen

Denna lektion behandlar barnkonventionens artiklar 12, 13 och 14 om att barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, att ingen annan får bestämma vad de ska tänka och tycka.

Lektionen består av en kort text och tillhörande frågor som klassen arbetar med i små grupper. Därefter får klassen arbeta med inflytande på skolan och tittar närmare på vad elevrådet gör. I fördjupningen får ni undersöka och ta fram förslag på hur någon del av skolan kan bli en tryggare plats.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på filmen och arbeta med frågorna.
  • Börja  Vad är inflytande?
  • Fortsätt  Ett engagerat elevråd.
  • Fördjupa dig  Inflytande för trygghet.
?

Den här lektionen har en elevdel

Dina elever hittar lektionens elevdel genom att knappa in lektionens id-nummer 46minarattigheter.se/lektion.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter