• Årskurs 4-6
  • Bild

Barnens rättigheter i bilder

Information

Introduktion till lektionen

Lektionen handlar ombarnkonventionens artikel 17 om varje barns rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Information kan spridas på många sätt. Ett bra sätt att lära sig något, är att berätta om det för någon annan.

I denna lektion får eleverna genom bilder berätta om barnkonventionens budskap.

Lektionen består av en introduktion där ni får titta på och reflektera över olika skyltar och bilder som förmedlar information. Ni fortsätter sedan med att diskutera i klassen hur man lättast förmedlar och tar till sig information.

Avslutningsvis får varje elev själv ta fram bilder som berättar vad barnkonventionen innebär. I lektionens fördjupning får ni arbeta med en informationskampanj i skolan som påminner om barns rättigheter.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på bilder och en film och arbeta med frågorna.
  • Börja  Vad vet du om dina rättigheter?
  • Fortsätt  Berätta för andra om barnkonventionen.
  • Fördjupa dig  En informationskampanj.
?

Den här lektionen har en elevdel

Dina elever hittar lektionens elevdel genom att knappa in lektionens id-nummer 31minarattigheter.se/lektion.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter