• Årskurs 1-3
  • Idrott och hälsa

Barns rätt till lek och vila

Lek, fritid, vila

Introduktion till lektionen

Lektionen handlar om barnkonventionens artikel 3, om barns rätt till fritid, lek och vila. Lektionen består av en uppgift där eleverna får välja ut ett föremål och berätta om vad de tycker om att göra på sin fritid. Därefter får eleverna lära sig mer om barns rätt till fritid, lek och vila, till exempel att kommunen ska ordna med lekplatser och idrottshallar.

I fördjupningsdelen får eleverna undersöka om de får tillräckligt med lek och vila under en vecka i skolan.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på film och diskutera.
  • Börja  Visa och berätta – om fritidsaktiviteter.
  • Fortsätt  Du har rätt till både lek och vila – frågor och svar.
  • Fördjupa dig  Undersök lek och vila under en vecka i skolan.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter