• Gymnasium
  • Svenska

Demokratin är i fara

Demokrati

Introduktion till lektionen

Denna lektion handlar om demokrati, dess förutsättningar och motsättningar samt vikten av att delta i det demokratiska samhället.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla - Titta på en film och arbeta med frågorna.
  • Börja - Eleverna reflektera över begreppet demokrati.
  • Fortsätt - Hur demokratiska val kan sättas ur spel med hjälp av sociala medier.
  • Fördjupa dig - En skrivuppgift om hur rätten till demokrati måste försvaras.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter