• Förskoleklass
  • Ämnesövergripande

Jag får vara precis som jag är

Lika värde

Introduktion till övningen

Övningen handlar om barnkonventionen, att alla barn är värdefulla och får vara precis som de är. Övningen består av en uppgift där barnen får rita en bild som passar till barnkonventionen. I lektionens andra del får barnen med pedagogens hjälp berätta om sin bild och vad rättigheten betyder.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på filmen och prata om vad det innebär att ha rätt att gå i skolan.
  • Börja  Rituppgift.
  • Fortsätt  Presentera din bild.
  • Fördjupa dig  Elevutställning om barnkonventionen.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter