Kalender

april
02 apr

Internationella barnboksdagen

Lek, fritid, kultur & vila
Syfte: Uppmärksamma barn- och ungdomslitteratur och inspirera till läsning.
07 apr

Världshälsodagen

Må bra
Syfte: Lyfta fram frågor om barns hälsa.
22 apr

Internationella dagen för Moder Jord

Må bra
Syfte: Främja harmoni med naturen och jorden för att uppnå en rättvis balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga behoven för nuvarande och kommande generationer.