Kalender

mars
08 mar

Internationella kvinnodagen

Lika värde
Syfte: Uppmärksamma alla människors lika värde med tonvikt på jämställdhet mellan könen.

Koppling till lektioner:

21 mar

Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering

Lika värde
Syfte: Hedra minnet av de som kämpat för avskaffande av rasdiskriminering och ett tillfälle att ansluta sig till kampen mot rasism.