Kalender

februari
06 feb

Samernas nationaldag

Identitet, Skydd, Inflytande
Syfte: Uppmärksamma minoriteter med tonvikt på de minoriteter som vi har i Sverige.
14 feb

Alla hjärtans dag

Må bra
Syfte:
20 feb

Världsdagen för social rättvisa

Lika värde
Syfte: Att bekämpa fattigdom, uteslutning och arbetslöshet för att kunna främja solidaritet, harmoni och lika möjligheter inom och mellan samhällen.