• Årskurs 7-9
  • Religion

Kärleken har inga gränser

Lika värde

Introduktion till lektionen

Denna lektion behandlar barnkonventionens artikel 2 om att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. I första delen får eleverna reflektera över begreppet kärlek och titta på vad artikel 2 i barnkonventionen innebär.

I andra delen får eleverna undersöka hur religionerna förhåller sig till fri kärlek. Fördjupningen handlar om ifall det är okej att vara kär i vem man vill på er skola.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på film och diskutera.
  • Börja  Vad är kärlek?
  • Fortsätt  Hur förhåller sig religioner till fri kärlek?
  • Fördjupa dig  Är det okej att vara kär i vem man vill på vår skola?
?

Den här lektionen har en elevdel

Dina elever hittar lektionens elevdel genom att knappa in lektionens id-nummer 44minarattigheter.se/lektion

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter