Kalender

juli
30 jul

Internationella dagen för vänskap

Lek, fritid, kultur & vila, Må bra
Syfte: Förhoppning om att vänskapen mellan folk, länder, kulturer och individer kan inspirera till fred och bygga broar mellan samhällen.