s

Kalender

augusti
09 aug

Internationella dagen för världens ursprungsfolk

Identitet, Skydd
Syfte: Uppmana alla FN:s medlemsländer att respektera ursprungsfolkens rättigheter.
12 aug

Internationella ungdomsdagen

Inflytande, Information, Utbildning
Syfte: Uppmärksamma ungdomsfrågor.

Koppling till lektioner: