Kalender

september
08 sep

Internationella läskunnighetsdagen

Utbildning, Lek, fritid, kultur & vila
Syfte: Uppmärksamma läskunnigheten världen över.

Koppling till lektioner:

15 sep

Internationella dagen för demokrati

Inflytande, Information, utbildning
Syfte: Uppmärksamma vikten av att demokratin värnas och främjas.

Koppling till lektioner: