Kalender

oktober
02 okt

Internationella ickevåldsdagen

Skydd, Må bra, Utbildning
Syfte: Sprida budskap om icke-våld, fred, tolerans och förståelse. För att förhindra våld läggs särskilt vikt vid utbildning och att höja allmänhetens medvetenhet kring våldsfrågor.

Koppling till lektioner:

11 okt

Internationella dagen för flickor

Lika värde, Må bra
Syfte: Uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.

Koppling till lektioner:

16 okt

Världslivsmedelsdagen

Må bra
Syfte: Påminna om de oerhörda problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora delar av världen.

Koppling till lektioner:

17 okt

Internationella dagen för utrotning av fattigdom

Lika värde
Syfte: Öka medvetenheten om behovet av att utrota fattigdomen i världens alla länder.