• Årskurs 4-6
  • Hem-och konsumentkunskap

Matstunden

Familj

Introduktion till lektionen

Denna lektion handlar om familjens och den gemensamma matstundens betydelse för barn, och utgår från barnkonventionens artiklar 5 och 18. Lektionen består av två delar. I första delen jobbar eleverna med en text som de sedan analyserar med hjälp av olika meningar.

I lektionens andra del får eleverna berätta eller rita en situation eller tradition, med mat, som de tycker kännetecknar gemenskap eller familj. I fördjupningsdelen får eleverna utifrån tidigare uppgifter ta fram en egen tradition kring gemenskap, mat och familj.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på bilderna och arbeta med frågorna.
  • Börja  Oavslutade meningar.
  • Fortsätt  Skriva, rita och berätta.
  • Fördjupa dig  En egen tradition.
?

Den här lektionen har en elevdel

Dina elever hittar lektionens elevdel genom att knappa in lektionens id-nummer 33minarattigheter.se/lektion

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter