• Årskurs 1-3
  • Svenska

Skydd är en rättighet!

Skydd

Introduktion till lektionen

Lektionen utgår från barnkonventionens artikel 19 om barns rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld. Lektionen består av en uppgift där eleverna i par får fundera på varför det är viktigt att veta vilka rättigheter de har.

Lektionens andra del tar upp mobbing, vad som räknas som mobbing och om mobbing förekommer på skolan. I fördjupningsdelen får eleverna arbeta i grupper med att ta fram affischer mot mobbing.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på film och diskutera.
  • Börja  Vad är barnkonventionen?
  • Fortsätt  Fyra hörn.
  • Fördjupa dig  En affisch mot mobbing.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter