Kalender

november
16 nov

Internationella dagen för tolerans

Lika värde, Identitet
Syfte: Uppmana till tolerans och mångfald. Tolerans handlar om att respektera och uppskatta mångfald och människors individuella och kulturella olikheter.

Koppling till lektioner:

19 nov

Världsdagen för toaletter

Må bra
Syfte: Uppmärksamma alla de människor som lever utan tillgång till toalett. Tillgång till vatten och sanitetsmöjligheter är en mänsklig rättighet och trots detta lever 2,5 miljarder människor i världen lever utan tillgång till toalett. Detta leder i sin tur till att 1,8 miljoner människor dör varje år i sjukdomar som beror på dålig hygien. Diarré är den näst största dödsorsaken för barn under 5 i världen.

Koppling till lektioner:

19 nov

Världsdagen mot barnmisshandel

Må bra, Skydd, Familj
Syfte: Uppmärksamma utsatta barn i världen.

Koppling till lektioner:

20 nov

Barnkonventionens dag

Lika värde
Syfte: Uppmärksamma barns rättigheter.

Koppling till lektioner: