• Årskurs 1-3
  • Musik

Musik som identitet

Identitet

Introduktion till lektionen

Lektionen handlar om barnkonventionens artikel 8 om barns rätt till en egen identitet. Lektionen består av en uppgift där eleverna får berätta om en musikidol och vad som är speciellt med hens stil. Därefter får eleverna göra ett musikquiz och gissa vilken musikstil som spelas upp.

I fördjupningsdelen får eleverna skriva en egen låttext som handlar om saker som är viktiga.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på bilder och prata om identitet.
  • Börja  Visa och berätta.
  • Fortsätt  Musikquiz.
  • Fördjupa dig  En låttext om identitet. 

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter