• Gymnasium
  • Samhällskunskap

Var stolt över den du är!

Identitet

Introduktion till lektionen

Denna lektion handlar om barnkonventionens artikel 7 och 8 om barns rätt till ett namn, en identitet och ett medborgarskap. I lektionens första del får eleverna se en film och fundera över vad som menas med en identitet.

Del två är en övning där eleverna får försöka beskriva en kompis identitet. I fördjupningen får eleverna ta med och berätta om ett föremål som är viktigt för deras identitet. Tillsammans får eleverna i klassen fundera på om det finns förväntningar och oskrivna regler i skolan som begränsar individers identitet.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på och reflektera kring filmen.
  • Börja  Text och diskussion, arbeta i par.
  • Fortsätt  Beskriv en kompis identitet, arbeta i par.
  • Fördjupa dig  Skapa ett dokument som främjar identitet.
?

Den här lektionen har en elevdel

Dina elever hittar lektionens elevdel genom att knappa in lektionens id-nummer 53minarattigheter.se/lektion.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter