Kalender

december
03 dec

Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning

Lika värde, Identitet
Syfte: Öka förståelsen för olika typer av funktionshinder och att ge stöd till funktionshindrade människor på olika sätt, för att stärka deras rättigheter, värdighet och välbefinnande.

Koppling till lektioner:

10 dec

Mänskliga rättigheternas dag

Lika värde
Syfte: Deklarationen är den första FN-texten som slår fast varje människas värde och deklarationen blev början på ett världsvitt arbete för att uppnå dessa mänskliga rättigheter.

Koppling till lektioner:

18 dec

Internationella migrationsdagen

Skydd, Må bra, Utbildning
Syfte: Säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna.

Koppling till lektioner: