• Årskurs 7-9
  • Biologi

Behovet av vila och motion

Lek, fritid, vila

Introduktion till lektionen

Denna lektion behandlar barnkonventionens artikel 31 om barns rätt till lek och fritid kopplat till sömn, kost och motion. Lektionens första del handlar om rätten att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.

I andra delen av lektionen får eleverna undersöka vad som händer med kroppen om vi får för lite vila och motion. I fördjupningsdelen får eleverna fundera på hur mängden läxor, prov och inlämningar förhåller sig till behovet av sömn, vila och fritid.

Ni kommer att arbeta med följande:

  • Kolla  Titta på filmen och diskutera.
  • Börja  Tänk själv och samtala om.
  • Fortsätt  Vad händer med kroppen om vi får för lite vila och motion?
  • Fördjupa dig  Läxor, prov och inlämningar.
?

Den här lektionen har en elevdel

Dina elever hittar lektionens elevdel genom att knappa in lektionens id-nummer 42minarattigheter.se/lektion.

Tipsa om lektionsmaterialet

Email Facebook Twitter